Nieuws

15 september 2022

Het PAZIO team mocht deze maand weer een nieuwe collega verwelkomen: Joey Haas. Joey is recent gestart in de functie van ICT ondersteuner en hij stelt zicht graag aan u voor! Mijn naam is Joey, 23 jaar geleden geboren- en vooralsnog woonachtig in Tiel. Eerder dit jaar heb ik mijn eindstage afgerond, hierdoor mocht ik deze

14 juni 2022

Het team van PAZIO is recent uitgebreid met een nieuwe collega: Bart van Donselaar. In juni 2022 is hij gestart in de functie als productmanager. Hij stelt zich graag aan u voor. Mijn naam is Bart van Donselaar. Geboren te Vleuten, een klein maar fijn dorpje met een Jeux de Boulles vereniging in het centrum.

25 februari 2022

PAZIO is namens het UMC Utrecht penvoerder van de samenwerking GROZUtrecht, waarin we samenwerken met actieve bewoners, kennispartners en gemeenten. In februari is ook de allereerste GROZUtrecht nieuwsbrief verstuurd. Hierin leest u wat er gebeurt in wijken, rond bouwstenen en in de nabije toekomst.    De nieuwsbrief is via deze link digitaal te lezen. Wilt u

15 november 2021

Het afgelopen jaar hebben bewoners in Utrecht Oost, gemeente Utrecht en organisaties op het gebied van participatie, welzijn, gezondheid en zorg toegewerkt naar het Wijkpact ‘Samen Oost’. De ondertekening hiervan heeft op maandag 25 oktober 2021 in de wijk plaatsgevonden in aanwezigheid van de Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen. Hij onderstreepte het belang van samenwerking,

29 juni 2021

PAZIO is namens het UMC Utrecht penvoerder van de aanvraag en samenwerking GROZUtrecht, waarin we samenwerken met actieve bewoners, kennispartners en gemeenten.  In GROZ (ZORG omgekeerd) gaan we uit van wat bewoners willen en nemen we dat als vertrekpunt. We zijn klaar voor de kanteling van zorg naar gezondheid met gemeenschapskracht en op basis van

23 februari 2021

Inmiddels zijn er al een hoop verschillende zorgverleners en online toepassingen op het gebied van zorg en welzijn via het PAZIO platform beschikbaar. Maar we gaan door! Eerder lieten we u al weten dat we bezig zijn om communicatieplatform OZOverbindzorg via PAZIO te ontsluiten. De SSO koppeling is nu technisch gezien helemaal gereed. En al

23 februari 2021

Eerder is het onderwerp ‘Vernieuwingstraject’ benoemd in onze nieuwsbrief. In dit project houden we ons bezig met de verschillende punten die kunnen worden op- en aangepakt om het portaal te verbeteren en te onderhouden. Niet alle wijzigingen en effort zijn altijd zichtbaar. Daarom willen we hier graag een korte update over geven: DigiD Audit: Aangezien

23 februari 2021

Een belangrijke periode is aangebroken waarin een start wordt gemaakt met de implementatie van het zorgadresboek (ZORG-AB). Vanuit PAZIO hebben we een herijking gedaan op alle eerdere documentatie en Unicum is aan het inventariseren welke user cases geschikt zijn om verder te gaan uitwerken. Het gebruikersperspectief staat hierbij (natuurlijk!) centraal. Deze user cases worden uitwerkt