Nieuws

10 september 2020

Pharmeon en PAZIO zijn afgelopen maanden een intensieve samenwerking aangegaan voor het PAZIO-platform. Hierdoor kunnen de aangesloten huisartsen nog beter gebruik maken van de geboden diensten. Door de samenwerking tussen Pharmeon en PAZIO kunnen we nu op het PAZIO-platform, naast de vertrouwde online diensten, ook de Pharmeon omgeving aanbieden. Dit natuurlijk, zoals u van PAZIO

10 september 2020

Versnippering tegengaan. Dat is het gezamenlijk doel van OZOverbindzorg en PAZIO. OZOverbindzorg doet dat door het leveren van een communicatieplatform. Van zorgverlener tot mantelzorger en cliënt, in het communicatiesysteem worden alle partijen verbonden op één centrale plek waar ze met elkaar kunnen overleggen. Samenwerking wordt gestimuleerd, het is efficiënt voor alle betrokkenen (het hele zorgnetwerk

8 september 2020

De zorg- en welzijnbranche is aan het evolueren: EHealth wordt steeds belangrijker voor zowel burgers als zorgprofessionals en haar patiënten en is tegenwoordig vrijwel onmisbaar. Zeker tijdens het onzekere coronatijdperk blijkt hoe belangrijk het is dat de digitale zorgverlening juist makkelijker wordt zodat dit ook op afstand voor elke partij zonder problemen verloopt. PAZIO helpt hierbij!

4 september 2020

Sinds een aantal weken zijn we bij PAZIO begonnen met het door ons genoemde ‘verbetertraject’. N.a.v. het verbetertraject hebben Casper (productmanager) en Amy (projectmedewerker) een inventarisatie gemaakt van verschillende punten die kunnen worden op- en aangepakt om het portaal te verbeteren. Door onderzoek te doen en korte interviews te houden met verschillende klanten, patiënten en

1 september 2020

VZVZ en PAZIO hebben recentelijk hun wens om samen te werken vastgelegd in een intentieverklaring (vanwege de coronasituatie heeft de ondertekening online plaatsgevonden). De organisaties gaan samenwerken om innovaties in praktijkomgevingen te beproeven. VZVZ VZVZ zoekt samenwerking met (regionale) organisaties die dicht tegen het werkproces van de zorgaanbieders aanzitten. Daarmee wordt het mogelijk om vraagstukken

29 juni 2020

Op diverse locaties in Nederland wordt in een gecontroleerde setting het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk beproefd. PAZIO heeft samen met Zorgdoc (PGO), als één van de eerste, voor PROVES een pilot (gecontroleerde livegang) uitgevoerd. Het doel daarvan was om inzicht te krijgen in gebruikerservaringen van patiënten en zorgverleners omtrent het gebruik en inzien van

11 juni 2020

In de Utrechtse proeftuin zorgt PAZIO (in samenwerking met andere partijen) ervoor dat het ontsluiten van bronsystemen zoals elektronische cliëntendossiers (ECD’s) kan worden gerealiseerd. Dankzij de ontwikkeling van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) is het in de toekomst mogelijk om digitaal al uw gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen. Het gehele artikel vindt u hieronder:   8 juni 2020 Ouderen kritisch

25 mei 2020

Afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met aanpassen van onze website. We hebben de website in een nieuw jasje gestoken en deze weer helemaal ‘up-to-date’ gebracht! Zo kunt u o.a. bekijken met wie wij samenwerken, leest u onze nieuwsberichten, onze missie en visie en kunt u nu nog gemakkelijker contact met ons opnemen door

25 mei 2020

Deze periode is de ontwikkeling gericht op de nieuwe koers met een verrijking van functionaliteiten achter de veilige toegangsdeur van PAZIO. Hierbij moet gedacht worden aan gemeenten, GGD, Jeugd en Gezin en de VVT-sector (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties). Door de coronacrisis was er behoefte aan een beeldbelfunctionaliteit en dit hebben we opgenomen in onze mogelijkheden.

25 mei 2020

Ook bij PAZIO zijn de afgelopen weken een gekke periode geweest vanwege de coronasituatie. Iedereen werkt op het moment thuis maar gelukkig is er online veel mogelijk en hebben wij nog steeds dagelijks contact met onze klanten en gebruikers. Ook spreken onze collega’s elkaar onderling nog veel. We beginnen de dag via een gezamenlijke online