Logo vitale regioVrijdag 9 oktober 2015 organiseerde PAZIO in samenwerking met de EBU, Gezondheidscentra Maarssenbroek en VitaValley een invitational om Utrecht neer te zetten als vitale regio en als modelregio voor zelfmanagement.

Aanleiding
Zelfmanagement in de zorg is nodig voor een betere en efficiëntere zorg met de regie in handen van de patiënt. EHealth biedt uitgelezen mogelijkheden om burgers op een generieke wijze zorg op maat te leveren. Ze maakt de zorg 24/7 bereikbaar en locatie-onafankelijk. Om zelfzorg goed te laten werken is een gemeenschappelijke infrastructuur van essentieel belang.

Huidige situatie
Vooralsnog worden eHealth diensten separaat aangeboden, ieder heeft zijn eigen inlog en portaal. Digitaal kom je als patiënt niet zomaar van de huisarts naar de wijkverpleegkundige of het ziekenhuis.

Gewenste situatie
De stap waar we in het Utrechtse nu voor staan is om van een ‘eigen digitale strategie’ naar een ‘digitale common ground’ te komen. Dat vraagt om een gemeenschappelijke infrastructuur voor patiënten in de regio Utrecht.

Vervolg
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en meerdere partijen hebben al aangegeven mee te doen aan Utrecht Vitale Regio. Bekijk www.utrechtvitaleregio.nl voor meer informatie en het vervolg!