DigiD

Standaard voor inloggen
Makkelijk kunnen inloggen vindt u belangrijk, wij ook. PAZIO gebruikt DigiD als inlogmethode om toegang tot eHealth diensten te verlenen. DigiD is momenteel de standaard voor veilig inloggen bij overheid en zorgdiensten. Digitale dienstverlening in Nederland blijft groeien. Hierdoor hebben zorggebruikers veel accounts en neemt versnippering toe. Door aan te sluiten bij de standaard bieden we een uniforme methode van inloggen.

 

DigiD SMS notificatie
Om een hoog veiligheidsniveau te waarborgen, biedt PAZIO inloggen aan via DigiD mét SMS notificatie. De SMS notificatie is een extra controle om de identiteit van de bezoeker vast te stellen. Voor het SMS bericht hoeven de aanbieder en ontvanger niet te betalen.


Gebruik en toekomst
Nederlanders hebben in 2013 ruim 100 miljoen keer hun persoonlijke DigiD gebruikt. Dat is al 25 miljoen keer meer dan in 2012, een stijging van >33%. Bijna elf miljoen burgers gebruiken DigiD via 600 aanbieders. Momenteel wordt gewerkt aan de opvolger van DigiD: eID. We volgen deze ontwikkelingen om in de toekomst een veilige inlogmethode aan te blijven bieden. Meer weten? Neem contact met ons op. 

PAZIO.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer info. Deze site werkt het best in Internet Explorer 9 en hoger, Chrome, Safari en Firefox. Wij adviseren u altijd de laatste browserversie te gebruiken.
x