Lijnoverstijgend

Patiënt in de regie
Het lijnoverstijgende karakter maakt PAZIO uniek: zorggebruiker kunnen in het platform switchen tussen zorgverleners en instellingen zonder opnieuw in te loggen. PAZIO doorbreekt de huidige versnippering van eHealth en brengt de zorggebruiker daarmee in de regie. Uw gebruiker kan zo een afspraak maken bij de huisarts alsook contact hebben met jeugdzorg of het ziekenhuis.

Alle (zorg)aanbieders in één overzicht
Het huidige aanbod van eHealth diensten en portalen is versnipperd en onoverzichtelijk voor zowel zorggebruiker als zorgaanbieder. PAZIO bundelt daarom eHealth initiatieven en realiseert een gezondheidsplatform dat toegang geeft tot diverse eHealth diensten en portalen. Dit heeft een positief effect op het gebruik van eHealth in de hele keten: ‘traffic‘.

Het PAZIO platform
(Klik voor een vergroting) 

Lijnoverstijgend eHealth portaal

PAZIO.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer info. Deze site werkt het best in Internet Explorer 9 en hoger, Chrome, Safari en Firefox. Wij adviseren u altijd de laatste browserversie te gebruiken.
x