Nieuws

PAZIO en PharmaPartners ondertekenen overeenkomst

 

Gezondheidsportaal PAZIO biedt patiënt een persoonlijk informatiesysteem

Het gezondheidsportaal PAZIO zet innovatieve internettools in om de zorg voor de patiënt beter, goedkoper en toegankelijker te maken. Met ICT-partner PharmaPartners wordt via MijnGezondheid.net verdergaande integratie tussen het portaal en het huisartsinformatiesysteem (HIS) en hoogwaardige functionaliteit gerealiseerd. Vandaag tekenden de voorzitter van PAZIO Jos Kuilboer (UMC Utrecht) en PharmaPartners-directeur Robi Nederlof hiervoor een overeenkomst.

Meer tijd voor patiëntenzorg
Samen maken PAZIO en PharmaPartners het mogelijk dat de huisarts vanuit het eigen informatiesysteem eenvoudig diensten als inzage in het eigen dossier, eConsult, eAfspraak en eHerhaalrecept kan aanbieden aan patiënten. Hiermee kunnen patiënten zelf de regie houden over hun ziekteproces. Dat is makkelijk voor de patiënt, vergroot de betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling en verbetert de efficiency in de huisartspraktijk. De tijd die wordt gewonnen, komt ten goede aan de patiëntenzorg.

Uitdaging voor professionals en patiënten
“Het is technisch mogelijk om de zorg slimmer en beter te organiseren”, aldus Kuilboer. “Aan professionals en patiënten de uitdaging om samen op te trekken in dat verbetertraject. Met PAZIO hebben zorgverleners een hulpmiddel om de patiënt beter in beeld te krijgen. Patiënten kunnen op hun beurt meer sturing geven aan het proces en professionals uitdagen te innoveren en in te spelen op de vraag.” Nederlof sluit zich daarbij aan. “Online communicatie tussen zorgverleners en patiënten is geen technisch vraagstuk, het gaat om procesinnovatie. De manier waarop zorgverleners en patiënten de mogelijkheden van PAZIO benutten en een plek geven in de dagelijkse organisatie van de zorg, is bepalend voor het succes.”

Integratie met huisartsinformatiesysteem Medicom
Het huisartsinformatiesysteem Medicom van PharmaPartners sluit als eerste aan op PAZIO. De basistoepassingen eConsult, eAfspraak, eHerhaalrecept en toegang tot het patiëntendossier worden via MijnGezondheid.net gekoppeld met Medicom en volledig geïntegreerd. Handelingen die de patiënt verricht op het gezondheidsportaal PAZIO, zijn direct zichtbaar in Medicom. Vice versa geldt dit ook voor wijzigingen die de huisarts doorvoert in het patiëntendossier.

Eenheid van Taal
PharmaPartners levert de technische infrastructuur achter het portaal van PAZIO. Deze infrastructuur is gebaseerd op Eenheid van Taal en algemene standaarden voor ICT. Hierdoor kunnen samenwerkende zorgverleners in de regio naar wens eHealth diensten van andere ICT-leveranciers toevoegen aan het portaal.

Informatie over PharmaPartners: www.pharmapartners.nl

Vandaag tekenden de voorzitter van PAZIO Jos Kuilboer (UMC Utrecht) en PharmaPartners-directeur Robi Nederlof een samenwerkingsovereenkomst. V.l.n.r. zittend: Robi Nederlof (PharmaPartners), Jos Kuilboer (PAZIO), staand: André Dekker (PAZIO), Leone Flikweert (PAZIO), Piet Hein Knoop (PharmaPartners).

[ Print pagina ]

[ Terug ]


De toekomst van de gezondheidszorg?

Wij zijn er al mee begonnen.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer