Nieuws

Artikel op Farma-Magazine.nl

FarmaMagazine publiceerde onlangs over PAZIO: klik hier voor het volledige artikel op de website van FarmaMagazine.

 Het UMC Utrecht heeft samen met verschillende innovatieve organisaties in de ICT en de gezondheidszorg het platform PAZIO ontwikkeld. Een patiëntgericht gezondheidsportaal waarin meerdere online diensten in één leveranciersonafhankelijke omgeving worden gebundeld.

 

André Dekker en Leone Flikweert vervullen beide het directeurschap voor het platform. Alle twee vanuit een andere expertise. Drie jaar geleden is het project begonnen en opgestart binnen het UMC Utrecht.

André Dekker komt zelf uit de zorg en was in het verleden innovatie-manager bij het UMC Utrecht. Binnen deze functie bedacht hij verschillende e-health producten. Dekker: “Dit waren losse producten waar patiënten op konden inloggen. In de markt zie je dit momenteel steeds meer opkomen. Er zijn veel artsen die gebruik maken van e-consults of bijvoorbeeld GGZ instellingen die bezig zijn met verschillende online-behandelingen voor milde depressies. Er is veel aanbod op internet, maar het is wel heel versnipperd. Overal moet je opnieuw inloggen, met allemaal verschillende wachtwoorden. We hadden niet de behoefte om het wiel opnieuw uit te vinden, maar om een platform te genereren waarbij alle diensten voor de patiënt samenkomen.”

DigiD
Na het inloggen via DigiD komt de patiënt in een beveiligde internetomgeving aangepast aan de huisstijlelementen van de zorgverlener. Binnen deze omgeving kan de patiënt toegang krijgen tot de online diensten, die de zorgverlener wenst aan te bieden. Dat kan de huisarts zijn, maar ook een eerste-, tweede-, of derdelijns ziekenhuis, een apotheek, tandarts of fysiotherapeut. “We zijn daar in eerste instantie projectmatig mee gestart. Met verschillende partijen die daarvoor middelen beschikbaar hebben gesteld”, vertelt Dekker. “Ik heb een subsidie weten binnen te halen waarmee we drie jaar lang aan het platform hebben kunnen werken. In die tijd is het in de luwte gebleven en zijn we er nog niet mee de markt op gegaan, tot het begin van 2012. In mei 2012 was de projectperiode voorbij en stond er een heel stevige basis. We hebben daarna nieuwe financiers gevonden en vervolgens zijn Leone en ik namens UMC Utrecht de kar gaan trekken om het platform tot een gezonde onderneming te brengen die op eigen benen moet komen te staan.”

Partners
Leone Flikweert komt niet uit de zorgsector maar uit de uitgeversbranche. Haar rol bij PAZIO is van commerciële aard. Ze houdt zich bezig met de propositie van het platform en het aantrekken van nieuwe klanten. “Mijn rol is dus vooral extern gericht. Het UMC Utrecht is nog steeds grootaandeelhouder, maar er sluiten steeds meer partijen aan. Verzekeraar ONVZ is een sponsor en ook het diagnostisch centrum Saltro heeft toegezegd aan te willen sluiten én we zijn nog bezig met een sociaal investeerder. Op deze manier hebben we voldoende financiering om de komende drie jaar door te groeien, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat de rol van het UMC Utrecht als grootaandeelhouder de komende jaren kleiner zal worden en steeds meer partijen zich gaan aansluiten. We verkopen het portaal aan de zorgverlener en proberen contacten te leggen met de zorgverzekeraars om tot een vergoeding te komen. We hebben niet de ambitie om winst te maken, maar willen de kosten zo laag mogelijk houden.

Wat kan de patiënt nu precies met het platform?
Flikweert: “De patiënt kan gebruikmaken van wat de zorgverlener online aanbiedt [zie kader voor de diensten die een zorgverlener kan aanbieden]. Het platform wordt bijvoorbeeld gebruikt in een gezondheidscentrum in Maarssenbroek. Ze gebruiken dezelfde diensten als in een gezondheidscentrum in Leidsche Rijn, maar in Maarssenbroek hebben de artsen ook besloten om het dossier open te stellen. Daar kan de patiënt zijn of haar dossier zelf online inzien. Leidsche Rijn heeft besloten om dit nog niet te doen. Als een huisarts voor een diabetespatiënt bepaalt dat het goed is om aan zelfmanagement te gaat doen, dan kan de huisarts die module aanzetten.”
André Dekker vult aan: “Op die manier wordt het echt heel persoonlijk. Je ziet als patiënt alleen de modules in beeld die bij jouw persoonlijke situatie passen. De diensten die aangeboden worden kunnen van verschillende leveranciers zijn én kunnen ook nog eens lijnoverstijgend zijn.”

Dekkingsgraad
“We zijn begonnen vanuit de regio Utrecht en hebben de ambitie om dit jaar enorm te gaan opschalen”, aldus Dekker. “We zijn momenteel op zes locaties actief en dat gaat dit jaar naar 100/150 fte huisartsen in de regio Utrecht. De volgende stap zijn de verloskundigen en fysiotherapeuten. Daarna komen de apothekers, die focus komt dus later. In Utrecht zullen we wel twee tot drie jaar nodig hebben voordat de patiënt het gros van zijn zorgverleners zichtbaar heeft in het platform. Parallel daaraan zijn we ook bezig met nieuwe regio’s, om te kijken of we daar kunnen gaan starten. We begonnen bij de huisarts omdat dat voor de patiënt heel vertrouwd is. We hebben best wel wat tijd nodig gehad om daarin op te schalen, maar als we nu starten met een nieuwe huisarts dan zijn we met een maand live. Daarna kun je het al heel snel gaan communiceren richting de patiënt.” Een onderdeel wat je trouwens niet moet onderschatten, merkt Flikweert op. “Je moet echt wat doen om, zoals wij dat noemen, traffic te genereren. Dat doen we onder andere middels een promo-team in gezondheidscentra. Het promo-team bestaat uit studenten van het ROC; in de wachtkamers brengen ze patiënten op de hoogte van de mogelijkheid om een afspraak online te maken, een herhaalrecept aan te vragen of een e-consult te versturen. We zien dat dit goed werkt, maar het heeft zijn tijd nodig. Patiënten moeten echt wennen aan de mogelijkheden van het web. Het is een andere manier van communiceren met je zorgverlener. Als je deze mogelijkheid alleen op de website vermeldt zal er niet voldoende draagvlak zijn. We zijn ook bezig in de apotheek in Maarssenbroek om aan de balie ‘Recept Online’ te promoten. Dat werkt veel effectiever dan het sturen van een brief of een e-mail.”

Patiëntengroep
Flikweert kan nog niets concreet zeggen over de patiëntengroep die het platform het meest gebruikt. “Vooralsnog lijkt dit de mannelijke 50-plusser. Iemand die veel tijd heeft om op internet te surfen en het leuk vindt om met een portaal te werken. We hopen dat de chronisch zieken als belangrijkste doelgroep naar boven komen, daar ligt onze ambitie en dat zijn per slot van rekening toch de heavy users van de eerstelijn.”

Enkele voorbeelden van de online aangeboden diensten:

e-Consult: Een patiënt kan met deze dienst veilig via internet een zorgverlener raadplegen voor korte, medische niet spoedeisende vragen. Zoals vragen over uitslagen, onderzoeken en medicijngebruik.

e-Afspraak: Met e-Afspraak is het mogelijk om via internet een afspraak te maken met een zorgverlener zoals een huisarts of fysiotherapeut.

e-Recept: Met deze dienst kan via internet een herhaalrecept bij de apotheek worden besteld. Uiteraard kunnen alleen recepten besteld worden als deze eerder zijn voorgeschreven door de arts.

e-Lab: Met deze dienst kunnen lab uitslagen online beschikbaar gesteld worden aan patiënten.

Gezondheidsinformatie: Via PAZIO kan gezondheidsinformatie aangeboden worden zoals de informatie op de website van NHG-Patiëntenfolders en NHG-Ziektebeschrijvingen.

Medicatiepaspoort: Met deze dienst kunnen patiënten gemakkelijk een reisdocument printen waarop staat aange­geven welke medicatie zij gebruiken.

Kleur je leven: Kleur je leven is een online cursus om zelf­standig somberheidsklachten aan te pakken. De lessen be­staan uit schriftelijk en gesproken informatie, korte films, animaties en opdrachten.

PAZIO wordt in de toekomst uitgebreid met diabetes zelf­zorg en generiek zelfmanagement, Research online, consult­­voorbereiding, aanvullende eMental health en preventietoepassingen.

Meer info:
pazio.nl / [email protected]
Twitter: @PAZIO_portaal

Tekst: Moniek Jakobs
 

[ Print pagina ]

[ Terug ]


Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Rijksoverheid

Lees meer

Lees meer

Provincie Utrecht

Lees meer

Lees meer