Nieuws

Portavita KIS geÔntegreerd in PAZIO patiŽntenportaal

 Cliënten Gezondheids Centrum Maarssenbroek krijgen via uniek e-Health platform direct toegang tot eigen dossier.

Amsterdam/Maarssen, 14 mei 2013 – Sinds kort hebben de cliënten van Gezondheids Centrum Maarssenbroek (GCM) toegang tot hun eigen elektronische dossier via ‘Mijn GCM’. Gebaseerd op het PAZIO Portal worden in dit e-Health platform de elektronische dossiers van Portavita en ‘Mijngezondheid.net’ (de patiëntentoegang van het Medicom HIS) ontsloten.

Dankzij de integratie met het KIS van Portavita kunnen cliënten met een chronische ziekte, die deelnemen aan het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM, thuis hun eigen dossier inzien en metingen invoeren. De resultaten worden door de praktijkverpleegkundige en/of arts gevolgd.

Ondersteuning van Zelfmanagement bij chronisch zieken is een veelbelovende e-Health toepassing. Binnen GCM werd dit al vroeg onderkend en als één van de speerpunten van haar e-Health beleid benoemd. Dit e-Health beleid heeft als doel om de zorg efficiënter, effectiever en voor de patiënt toegankelijker te maken.

GCM nam hiervoor het initiatief om met de ontwikkelaars van PAZIO, PharmaPartners en Portavita om de tafel te gaan zitten. Doel was: het creëren van één internetomgeving voor alle e-Health diensten, online toegankelijkheid voor alle cliënten met één goed beveiligde login.

Gezamenlijk werd ‘Mijn GCM’ ontwikkeld: een uniek platform, toegankelijk via DigiD-code.

Eugen Zuiderwijk, huisarts en projectleider e-Health in de gezondheidscentra: ‘GCM heeft de ambitie om innovatieve zorg te bieden en het eerste Web gezondheidscentrum te zijn. Goed op elkaar aangesloten informatiesystemen zijn daarbij essentieel. Dankzij de koppeling met het KIS van Portavita kunnen wij invulling geven aan de steeds groter wordende behoefte van patiënten aan meer vraag gestuurde zorg. Wij zijn hiermee klaar voor de toekomst waarin Zelfmanagement een steeds belangrijkere rol zal innemen’.

In de pilotfase zullen de eerste 1.000 cliënten via ‘Mijn GCM’ toegang krijgen tot de online dienstverlening. Binnen enkele maanden zullen de overige 13.500 cliënten volgen. De circa 2.000 chronisch zieken, die bij GCM onder behandeling zijn, kunnen via een speciale button ‘e-ketenzorg’ direct terecht in het elektronisch dossier van Portavita.

——————————————–

Over Portavita
De software van Portavita ondersteunt de werkzaamheden van circa 1.000 Huisartsen, 45 Trombosediensten en 17 Zorggroepen en dient als platform voor een veilige en gecoördineerde Ketenzorg. Portavita richt zich volledig op de zorg voor patiënten met aandoeningen die een multidisciplinaire behandeling vereisen. De mogelijkheden voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de patiënt zelf maken een belangrijk deel uit van haar oplossing. Zie ook www.portavita.eu.

Over Pazio
PAZIO is een onafhankelijk gezondheidsplatform en bundelt e-Health portalen en e-Health diensten van verschillende zorgaanbieders. PAZIO biedt e-Health(diensten) geïntegreerd en white label aan en werkt met diverse leveranciers samen. Zorggebruikers loggen één keer in met DigiD en hebben toegang tot al hun zorgaanbieders en e-Health diensten. Uniek hierbij is het lijn overstijgende karakter en de versterking van het gebruik, de traffic. De zorggebruiker kan switchen tussen zijn zorgaanbieders zonder opnieuw in te loggen. Door het samenbrengen van de verschillende portalen en e-Health diensten kan de zorggebruiker in eigen regie de e-Health diensten gaan gebruiken zodat de zorg toegankelijker, goedkoper en kwalitatiever kan worden.PAZIO ontwikkelt met en voor zorgaanbieders uit de eerste-, tweede- en derdelijns zorg, zorgverzekeraars, opleidingsinstituten en diagnostische centra. Door deze co-creatie sluit PAZIO aan bij de wensen van zowel zorgaanbieders als zorggebruikers.Daarnaast ontwikkelt PAZIO met haar partners een kennisplatform voor kennisdeling en onderzoek over de ontwikkeling, het gebruik en implementatie van e-Health(diensten).

Meer informatie
Portavita
Aloys Langemeyer
Directeur Sales & Services
T. +31 20 8200 502
M +31 6 4211 8861
E. [email protected]

[ Print pagina ]

[ Terug ]