Missie en Visie
De missie van PAZIO is dat de zorggebruiker regisseur zou moeten zijn van zijn eigen zorg en welzijn. PAZIO wil de zorgverlener en zorggebruiker online optimaal faciliteren, zodat de patiënt in de regie komt. PAZIO gelooft in het verbeteren van de samenwerking tussen de zorgverleners en de patiënt door het aanbieden van digitale middelen en co-creatie. Inzet van ehealth kan de relatie zorgverlener-patiënt en daarmee de zorg toegankelijker, beter en uiteindelijk ook goedkoper maken.

 

Actieve rol patiënten

Actieve participatie van patiënten bij hun eigen zorgproces verbetert de kwaliteit van zorg. In de praktijk wordt de patiënt vaak vergeten bij de ontwikkeling van ICT‐oplossingen. Een gemiste kans, omdat gebruik door de patiënt hierdoor achterblijft. PAZIO laat de patiënt leidend zijn in de ontwikkeling van het platform. Een van de manieren is een gebruikers panel, dat PAZIO adviseert bij het ontwikkelen en implementeren van eHealth diensten en portalen.

 

Digitale communicatie met de patiënt

Ondanks de focus op de patiënt biedt PAZIO diensten vooralsnog aan via zorgprofessionals. PAZIO ziet daarom integratie van de eHealth binnen de informatiesystemen van de zorgverleners als een kritische succesfactor. Op basis van onze huidige ervaringen is de zorgaanbieder als regisseur op dit moment het meest realistische scenario. Maar op korte termijn zullen patiënten zelf gaan besluiten welke zorgdiensten zij willen gebruiken, onafhankelijk van de zorgaanbieder. Dit zal PAZIO ook maximaal gaan ondersteunen.