Versnippering tegengaan. Dat is het gezamenlijk doel van OZOverbindzorg en PAZIO. OZOverbindzorg doet dat door het leveren van een communicatieplatform. Van zorgverlener tot mantelzorger en cliënt, in het communicatiesysteem worden alle partijen verbonden op één centrale plek waar ze met elkaar kunnen overleggen.

Samenwerking wordt gestimuleerd, het is efficiënt voor alle betrokkenen (het hele zorgnetwerk kan makkelijk op de hoogte worden gesteld) én de cliënt is onderdeel van het zorgnetwerk. Op deze wijze wordt een verbinding gemaakt tussen zorg, welzijn en het sociaal domein.
PAZIO levert al jaren haar eigen bijdrage tegen versnippering en regie voor de patiënt. Verschillende eHealth toepassingen van verschillende zorgverleners worden gebundeld binnen het PAZIO platform. OZOverbindzorg wordt daar binnenkort aan toegevoegd bij verschillende zorgverleners in de regio Utrecht.