Eind vorig jaar/begin dit jaar hebben MedMij en PROVES op drie plaatsen in Nederland (Asten, Zoetermeer en regio Utrecht) voor het eerst echte gegevensuitwisseling tussen apothekers en patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) tot stand gebracht. De belangrijkste conclusies: Het MedMij Afsprakenstelsel werkt in de praktijk en de patiënt heeft behoefte aan regie over zijn/haar gegevens.

PAZIO heeft tijdens deze pilot voor de regio Utrecht gediend als gecontroleerde livegang (GLG, ook wel livinglab genoemd): Achter de veilige DigiD inlog van het PAZIO platform werden, in samenwerking met Zorgdoc, gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van een geselecteerde groep patiënten voor een bepaalde periode uitgewisseld op de MedMij-manier.

Wij zijn erg blij met de positieve evaluatie en hopen in de toekomst dit verder te kunnen uitbreiden in de regio Utrecht en de daadwerkelijke koppeling met PGO’s te kunnen realiseren.

Het gehele artikel vindt u hier.

 

 

Amy van Kooten