PAZIO gelooft in betere kwaliteit en kostenefficiëntie van zorg en welzijn door beter gebruik te maken van bestaande informatie. Door ieder persoon makkelijk toegang toe en controle over zijn zorg- en welzijnsgegevens te geven. Zodat hij, de zorgverleners en (mantelzorg)netwerk betere keuzes kunnen maken. Dit doen we nu al 10 jaar en we blijven vernieuwen.

PAZIO is te vinden in de informatieomgeving van zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Ingelogd treft de inwoner altijd hetzelfde complete overzicht met toegang tot bronnen en eigen gegevens. Het maakt dus niet uit of je bij je huisarts, het ziekenhuis of je wijkteam inlogt: een uniek kenmerk. Een dergelijk regio-portaal is te zien als een “hybride” omgeving (“hybride” in een soortgelijke betekenis als in de autowereld).

Binnen deze omgeving kun je als inwoner het door jouw gekozen PGO vinden met relevante dossier gegevens die je in eigen regie kunt delen met bijvoorbeeld andere behandelaars. Maar ook vind je binnen deze zelfde hybride omgeving portaal functionaliteiten om bijvoorbeeld op een veilige manier met je behandelend arts te communiceren. We hebben inmiddels koppelingen met diverse PGO’s maar ook met tools en diensten als PsyNet en OZOverbindzorg. Zo bouwen we samen verder aan één “Gezond en Wel” omgeving die inwoners overzicht, inzicht en antwoorden geeft op vragen inzake hun gezond en welzijn!

Dorien Elsinger