PAZIO is namens het UMC Utrecht penvoerder van de aanvraag en samenwerking GROZUtrecht, waarin we samenwerken met actieve bewoners, kennispartners en gemeenten. 
In GROZ (ZORG omgekeerd) gaan we uit van wat bewoners willen en nemen we dat als vertrekpunt. We zijn klaar voor de kanteling van zorg naar gezondheid met gemeenschapskracht en op basis van inclusiviteit.

Onze missie
De gezamenlijke missie in de regio Utrecht is dat gezondheid en geluk in 2030 bereikbaar zijn voor iedere bewoner. We sluiten daarmee aan bij de missie in de landelijke Kennis- en Innovatieagenda: in 2040 leven mensen tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn verschillen in gezondheid tussen de laagste en de hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen. De bewoners en systeempartijen in de regio Utrecht hebben elkaar hard nodig om deze missie te bereiken.

Hét doel van GROZUtrecht zelf is het op zichtbare, resultaatgerichte en duurzame wijze in gang zetten van deze kanteling van zorg naar gezondheid op basis van inclusiviteit door:

1) het laagdrempelig en dus dichtbij organiseren van een integraal en passend leefstijlarrangement voor bewoners en ondernemers met een actieve betrokkenheid en bijdrage vanuit de gemeenschap (bewoners én ondernemers) in alle buurten van de betrokken wijken, 2) structurele deelname van kennispartners voor onderwijs, onderzoek aan en regionale facilitering van een sociale wijkinfrastructuur door een (gebieds)gerichte inzet en afspraken, en 3) het positioneren en inrichten van een regionale leer- en kennisomgeving.

Op korte termijn (2021) zijn de beoogde resultaten:

  • 200 personen doen mee aan een leefstijlarrangement in de buurt, hebben inzicht in hun eigen welbevinden en veerkracht en duidelijk is hoe de door hen gekozen activiteit(en) wordt ervaren.
  • 250 studenten van diverse opleidingen aan de Hogeschool Utrecht (gezondheidszorg en welzijn om te beginnen) participeren, leren en doen onderzoek in de wijken.
  • Met 15 bedrijven wordt gestart met een vitaliteitsnetwerk in de betrokken wijken, waarmee in 2021 minimaal 150 werknemers een vitaliteitsprogramma op maat kunnen volgen.

 

Op lange termijn (2030) zijn de beoogde resultaten:

  • Het aantal deelnemers aan de leefstijlactiviteiten neemt jaarlijks met 30% toe.
  • In 2030 zijn bestuurlijke samenwerkingsafspraken gemaakt in 3 nieuwe leerregio’s (à la de samenwerking tussen Oost, Kanaleneiland en Overvecht).
  • In 2030 zijn in 5 nieuwe leerregio’s vitaliteitsnetwerken waar werkgevers diensten afnemen van bewonersinitiatieven, lokale ondernemers, professionals en onderwijsinstellingen in de wijk en een bijdrage leveren aan de gemeenschap, financieel of in natura.

Daarnaast gaat GROZUtrecht aan de slag met ICT-oplossingen: 1) een algemeen wijkportaal in relatie tot digitale bewonersplatforms alsmede een matchingstool voor informele zorg en 2) de Tijdbank.

Meedoen? Neem contact op!

Dorien Elsinger