Sociaal domein

Diensten dichtbij de burger organiseren
De behoefte aan coördinatie tussen zorg en welzijn is nog nooit zo pregnant geweest. Digitale dienstverlening rondom het gezin zal steeds centraler komen te staan. Mensen hebben behoefte aan diensten dichtbij in hun eigen wijk en 24/7 beschikbaar. Burgers verwachten deze vorm van dienstverlening ook in het sociale domein.

Versnippering
Het diverse aanbod van digitale dienstverlening en de vele informatiesystemen staan een overzichtelijk zorglandschap in de weg. De diensten in het sociale domein zijn onoverzichtelijk en versnipperd en de nieuwe wetgeving maakt het voor de burger complex, terwijl hij juist meer verantwoordelijkheid krijgt.

Wijkportaal
Via PAZIO is het mogelijk om een platform op wijkniveau te maken. Dit biedt een flexibele oplossing om zorg en welzijn dichtbij te organiseren. Elke wijk kan daardoor kiezen voor een eigen aanpak. De gemeente kan zo differentiëren op wijkniveau. Door diensten en dus krachten te bundelen wordt de samenwerking tussen de (keten)partners versterkt ten behoeve van de burgers. Zo kunnen inwoners en gezinnen binnen één omgeving een afspraak inplannen bij de huisarts, hun medisch dossier inzien, maar ook contact hebben met thuiszorg of jeugdzorg.

Benieuwd naar de mogelijkheden van PAZIO binnen het sociale domein? Neem contact met ons op.

Shadow

jeugdzorg – ouderenzorg – wijkverpleegkundige – wijkportaal – dichtbij – welzijn – sociale dienstverlening – gemeente – provincie – elektronisch kinddossier – ehealth – WMO

PAZIO.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer info. Deze site werkt het best in Internet Explorer 9 en hoger, Chrome, Safari en Firefox. Wij adviseren u altijd de laatste browserversie te gebruiken.
x