(Academisch) ziekenhuis

Is uw ziekenhuis klaar voor de digitale patiënt? Met het plaveien van de digitale snelweg behoudt u de aansluiting.
Toepassing van eHealth naast de zorg in ziekenhuizen leidt nu en in de komende jaren tot substitutie van bestaande medisch specialistische zorg. Deze ontwikkeling is van groot belang voor de toekomst van de zorg. Het gaat daarbij om een verbetering van de kwaliteit van zorg en leven en een verbetering van de toegankelijkheid van zorg, bijvoorbeeld door gebruik te maken van patiëntportalen of een digitaal patiëntdossier. Ook gaat het om winst in doelmatigheid, onder andere door het voorkomen van complicaties. Of eHealth daadwerkelijke kostenbesparing oplevert is afhankelijk van het type geleverde zorg, de behaalde gezondheidswinst en de mate waarin de zorgvraag toeneemt door het gebruik van nieuwe technologie. Met behulp van PAZIO bent u verzekerd van aansluiting op de digitale snelweg en daarmee van de noodzakelijke traffic. Hiermee stimuleert u het gebruik van uw eHealth en de de nieuwste digitale technieken.

Koppeling ZIS
PAZIO kan de keten ondersteunen door online diensten te bundelen in één platform. Samen met PAZIO biedt u uw patiënten eenvoudig online zorgdiensten aan zoals eConsult, zelfmanagement of leefstijldiensten. Uiteraard allemaal gekoppeld met uw informatiesystemen. PAZIO heeft een koppeling met Ziekenhuis Informatie Systemen (ZIS). Daarnaast breiden we ons platform continue uit met nieuwe aanbieders.

Traffic & herkenbaarheid
Patiënten loggen één keer met DigiD in en hebben zo toegang tot hun hele palet aan zorgverleners zoals de eerste lijn, het ziekenhuis, de apotheek of de verloskundige. Dit stimuleert ‘traffic‘ oftewel daadwerkelijk gebruik van eHealth. PAZIO is ‘White label’ ofwel: In uw huisstijl dus herkenbaar en betrouwbaar voor uw zorggebruikers. Benieuwd of we met uw ZIS een koppeling hebben? Neem dan contact met ons op.

Onze kracht ligt in de samenwerking met de vele ICT-partijen, implementatiekracht en het stimuleren van traffic.
PAZIO.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer info. Deze site werkt het best in Internet Explorer 9 en hoger, Chrome, Safari en Firefox. Wij adviseren u altijd de laatste browserversie te gebruiken.
x