Achtergrond

Noodzaak van PAZIO

De zorgsector kent een groot knelpunt. De komende jaren neemt namelijk de vraag naar zorg substantieel toe, terwijl het aanbod afneemt.

Door enerzijds meer regie aan de patiënt te geven en preventie en zelfmanagement te stimuleren en anderzijds meer samenhang in de zorg te creëren, levert PAZIO een forse bijdrage aan het oplossen van dit knelpunt. Door hierbij slim ICT in te zetten beperken we de stijging van de kosten voor zorg.
 


 

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer