Concept

PAZIO

PAZIO is een patiëntgericht gezondheidsportaal waarin meerdere online diensten in één leveranciersonafhankelijke omgeving worden gebundeld. Na het inloggen via DigID komt de patiënt in een beveiligde internetomgeving aangepast op de huisstijl van uw eigen website. Binnen deze omgeving kan de patiënt toegang krijgen tot de online diensten, die u wenst aan te bieden. Daarnaast is PAZIO voor onderzoekers een efficiënt instrument voor allerlei vormen van gezondheidsonderzoek. Ook voor zorgverzekeraars kan PAZIO een middel zijn voor betere zorg. Lees meer hierover op de pagina Voor wie

Welke toepassingen bevat PAZIO?
In PAZIO zijn momenteel de volgende diensten beschikbaar; Consult Online, Afspraak Online, Recept Online, Zelfmanagement voor diabetici, Kleur je Leven (internetbehandeling bij lichte depressie) en Research Online (digitaal invullen en verwerken van vragenlijsten gericht op gezondheids¬onderzoek). Binnenkort wordt PAZIO uitgebreid met generiek zelfmanagement, consultvoorbereiding, gezondheidsinformatie, aanvullende eMental health en preventietoepassingen. Bij het uitbreiden van de diensten van PAZIO laten we ons leiden door de behoeften van de patiënt, de zorgverleners en de deelnemers van PAZIO. Zo kunnen we samen werken aan gezondheid.

Wat zeggen belanghebbenden over PAZIO?

Introductiefilm PAZIOZorgconsument, zorgverlener, onderzoeker, eHealth, stekkerdoos

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Rijksoverheid

Lees meer

Lees meer

Provincie Utrecht

Lees meer

Lees meer