Doelstelling

Doelstelling van PAZIO

De zorg staat voor grote uitdagingen. De vergrijzing verandert de vraag naar zorg. Op de arbeidsmarkt ontstaan tekorten. Daarnaast stijgt het aantal chronisch zieken en mensen met meervoudige aandoeningen. De zorgkloof, het verschil tussen zorgvraag en zorgaanbod, wordt hierdoor steeds groter. Meer en kwalitatief betere zorg moet geleverd worden door minder mensen. Innovatieve ICT-oplossingen kunnen helpen de zorgkloof te dichten. PAZIO heeft tot doel om de zorg beter, goedkoper en toegankelijker te maken. Daar hebben we iedereen voor nodig: niet alleen de zorgverleners, maar ook zorgverzekeraars, onderzoekers en vooral: patiënten. Zo werken we samen aan gezondheid.

PAZIO stelt innovatieve internettoepassingen beschikbaar die:
• de patiënt centraal stellen
• de werkdruk van de huisarts ontlasten
• de administratieve handelingen van zorgverleners terugdringen
• kostenbesparend zijn
• het proactief monitoren van chronische patiënten mogelijk maken
• een optimale informatieoverdracht in de ketenzorg bewerkstelligen
• het mogelijk maken om prestatie-indicatoren te meten
• het ontwikkelen van protocollen voor de eerste lijn gemakkelijk maken
• patiëntgegevens op een veilige, versleutelde wijze bewaren
• toepassingen op het gebied van preventie integreren in de site van de huisarts
• snel en gebruiksvriendelijk in de meeste Huisartsen Informatie Systemen (HIS'sen) te implementeren zijn
Samen werken aan gezondheid. Samen werken aan een betere zorg.
 

Uitgelicht