Over Ons

Over ons

Het eHealth platform PAZIO is ontwikkeld ontstaan vanuit een samenwerking tussen het UMC Utrecht en innovatieve organisaties in de gezondheidzorg en ICT. Een platform van de zorg, voor de zorg.

PAZIO is een patiëntgericht eHealth platform waarin meerdere online diensten in één leveranciersonafhankelijke omgeving worden gebundeld. Na het inloggen via DigID komt de patiënt in een beveiligde internetomgeving aangepast op de huisstijl van uw eigen website. Binnen deze omgeving kan de patiënt toegang krijgen tot de online diensten, die u wenst aan te bieden.

PAZIO werkt al in de praktijk. Samen met diverse leveranciers van informatiesystemen is het gelukt deze ambitie van één platform waar te maken.

eHealth in de praktijk; stimuleren van gebruik blijkt cruciaal
Het aanbieden van online zorg betekent een andere manier van werken. PAZIO zet haar praktische ervaring in en ondersteunt u bij de implementatie van eHealth door bijvoorbeeld het inzetten van instructieteams en communicatie advies. Opschaling is een belangrijke succesfactor voor eHealth; door samen te werken aan het PAZIO platform kunnen we schaalgrootte realiseren en eHealth succesvol inzetten.

Wat zeggen belanghebbenden over PAZIO? Introductiefilm PAZIO