Op diverse locaties in Nederland wordt in een gecontroleerde setting het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk beproefd.

PAZIO heeft samen met Zorgdoc (PGO), als één van de eerste, voor PROVES een pilot (gecontroleerde livegang) uitgevoerd. Het doel daarvan was om inzicht te krijgen in gebruikerservaringen van patiënten en zorgverleners omtrent het gebruik en inzien van online overzichten van medicatieverstrekkingen.

PROVES is een programma dat op verzoek van MedMij de werking van MedMij standaarden in de praktijk toetst met Proof of Concepts en gecontroleerde livegangen.

In de regio Utrecht is begin dit jaar voor het eerst gestart om gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van de patiënt uit te wisselen conform de standaarden van MedMij. Een groep geselecteerde patiënten van vijf apotheken in Utrecht, De Meern en Houten hebben de medicatiegegevens van hun apotheek kunnen ophalen in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

De pilot heeft een aantal inzichten ter verbetering opgeleverd. Deze zullen worden meegenomen in de doorontwikkeling van MedMij en toekomstige livegangen. Deze gaan ook helpen om zicht te krijgen op de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners. De resultaten worden gebruikt om andere partijen zo goed mogelijk te helpen bij de uitrol en implementatie van PGO’s in Nederland conform het MedMij Afsprakenstelsel.

Binnenkort mag het rapport openbaar worden gemaakt en zullen wij hier beschikbaar stellen.

Meer info op de website van MedMij.