Eind 2019 is ervoor gekozen om met PAZIO een nieuwe weg in te slaan. De afgelopen 10 jaar lag de focus op verbinding; de elektronische communicatie tussen huisarts en patiënt. Tien jaar geleden, wellicht de tijd (te) ver vooruit, was er nog weerstand tegen het idee om met de patiënt te gaan chatten. Inmiddels is dat een alom geaccepteerde toepassing en de coronacrisis leert ons ook dat beeldbellen (een veilige werkomgeving voor hulpverleners en patiënten) er toe leidt dat het aantal fysieke contactmomenten beperkt moet en kan worden. Transparantie, efficiency en streven naar de hoogste kwaliteit van juiste zorg, op de juiste plaats en op de juiste tijd.

PAZIO biedt versnelling voor die zorg op afstand door alle beschikbare toepassingen in welzijn en zorg van de wieg tot het graf te ontsluiten op het platform. Alle informatiesystemen van zorg- en welzijnsaanbieders zijn verbonden op één platform. Niet overal apart inloggen maar één toegangsdeur waarachter alles beschikbaar, mits wordt voldaan aan de richtlijnen van de overheid.

Naast het ontsluiten van huisartsen- en ziekenhuisinformatiesystemen zien we dat er nu ook  behoefte is om de omgeving van de patiënt bij het netwerk te betrekken. We leggen meer focus op preventie, lifestyle en welzijn. Kortom het zorg- en welzijnsnetwerk van ieder individu, ook mantelzorgers, wordt in toenemende mate belangrijk waarbij de regie altijd bij het individu zelf moet liggen. Onze koers is hierop én op het ontzorgen van de huisarts gericht.

Onze visie is dat iedere inwoner van Nederland recht heeft op de beste zorg- en welzijnsvoorzieningen. Wij geloven dat dit beter wordt door zelfmanagement en regie voor de inwoner en door samenwerking en optimaal gebruik van bestaande systemen en gegevens. Meer zorg op de juiste plek waardoor, ondanks veranderingen in leeftijd en leefomgeving, inwoners langer gezond blijven met een betere kwaliteit van leven.

PAZIO gelooft in betere kwaliteit en kostenefficiëntie van zorg en welzijn door optimaal gebruik te maken van bestaande informatie. Iedereen in Nederland krijgt makkelijk toegang tot en controle over al hun zorg- en welzijnsgegevens, zodat zij en hun zorgverleners en (mantel)zorgnetwerk betere keuzes kunnen maken.

PAZIO 2.0
Onze ambitie is om voor iedere inwoner van Nederland één persoonlijke omgeving te ontwikkelen met daarin alle zorg- en welzijnsgegevens uit verschillende informatiesystemen. In één veilige omgeving door eenmalig veilig inloggen en uitgaande van de eigen regie van de burger wordt alle informatie overzichtelijk weergegeven. Dit geldt voor alle relevante informatie in de diverse fasen van het leven. Daarmee is inzicht en uitwisseling van gegevens makkelijk, toegankelijk en efficiënt;  op ieder moment, met en door zorg- en welzijnsorganisaties en het eigen zorgnetwerk. Hiermee wordt fragmentatie van informatie in zorg en welzijn door het grote aantal gebruikte systemen opgelost.

Daarnaast wordt in PAZIO 2.0 de informatie tussen patiënt-zorgverlener en zorgverlener-zorgverlener geïntegreerd en breder gemaakt met het ontsluiten van informatie van zorg- en welzijnsorganisaties. Zorgverleners kunnen actief met patiënt en netwerk informatie delen, beslissingen nemen in beleid en met elkaar communiceren. PAZIO vormt zo een driehoek tussen patiënt (inwoner), zorgverlener en zorgnetwerk. PAZIO is complementair aan PGO-functionaliteiten door mogelijkheden voor dossierinzage te combineren met communicatietools uit alle andere portalen en systemen.

Focus op de regio Utrecht
PAZIO heeft niet alleen de visie maar ook de ambitie en een plan van aanpak voor de ontwikkeling van dit platform vanuit het al ontwikkelde systeem, de ervaring en expertise die is opgebouwd en in samenwerking met andere organisaties. PAZIO start met een ‘eigen PAZIO omgeving’ voor elke inwoner in regio Utrecht en later in heel Nederland, aangeboden als centrale standaardvoorziening.

PAZIO voor zorgverleners
PAZIO zal met deze ontwikkelingen het werk van de huisarts efficiënter maken. Er komt ook een inlogmogelijkheid voor de zorgverleners om naast toegang te krijgen tot data van de patiënt ook de communicatie met diens netwerk te bewerkstelligen. Op deze wijze is er verbinding tussen de eerste- en tweedelijn en inzicht in elkaars dossier.

In de toekomst kan ook andere informatie in het portaal van de huisarts/zorgverlener beschikbaar komen te denken valt aan leerplatformen in het kader van het kwaliteitsbeleid van de zorggroepen of instellingen.

PAZIO heeft geen winstoogmerk en stelt zich niet concurrerend op ten aanzien van portaal-leveranciers maar werkt samen met bestaande (informatie) systemen mits ze werken volgens de richtlijnen van de overheid. Wij omarmen alle systemen en werken verbindend met  complementaire oplossingen. PAZIO streeft naar digitale zelfsturing en monitoring. De huisarts is vrij in de keuze van onder andere het HIS en de burger in de keuze van een PGO.

Dorien Elsinger