Deze periode is de ontwikkeling gericht op de nieuwe koers met een verrijking van functionaliteiten achter de veilige toegangsdeur van PAZIO. Hierbij moet gedacht worden aan gemeenten, GGD, Jeugd en Gezin en de VVT-sector (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties).
Door de coronacrisis was er behoefte aan een beeldbelfunctionaliteit en dit hebben we opgenomen in onze mogelijkheden. Tevens zijn we in het kader van OPEN samen met portaalleveranciers bezig om te voorzien in de verplichte dossier inzage per 1 juli 2020.

Door de coronacrisis was de behoefte aan een beeldbelfunctionaliteit en dit hebben we opgenomen in onze mogelijkheden. Tevens zijn we in het kader van OPEN samen met portaalleveranciers bezig om te voorzien in de verplichte dossier inzage per 1 juli 2020. We laten ons hierbij veelal leiden door onze huidige klanten en samenwerkingspartners waarmee we in gesprek zijn in de regio Utrecht, zoals Trijn en Health Hub Utrecht.

Van grote toegevoegde waarde is het als de ziekenhuizen in en rond Utrecht opgenomen zijn op ons platform. Vandaar dat we nu juist met hen in gesprek zijn deze stap te nemen. Middels het UMC Utrecht hebben we het portaal van Chipsoft al beschikbaar.

PAZIO gelooft in de vrije keuze van huisartsen in hun HIS en daarom willen we ook met alle beschikbare HIS’en samenwerken. Hetzelfde geldt voor de PGO’s. Het is aan de burger/patiënt om hierin te kiezen. Vandaar dat wij zijn gestart om met een aantal leveranciers samen te werken. Momenteel is Quli ontsloten. Op het moment van uitkomen van deze nieuwsbrief zijn we de laatste hand aan het leggen voor samenwerkingsovereenkomsten met andere leveranciers. Via de website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.