VZVZ en PAZIO hebben recentelijk hun wens om samen te werken vastgelegd in een intentieverklaring (vanwege de coronasituatie heeft de ondertekening online plaatsgevonden). De organisaties gaan samenwerken om innovaties in praktijkomgevingen te beproeven.

VZVZ
VZVZ zoekt samenwerking met (regionale) organisaties die dicht tegen het werkproces van de zorgaanbieders aanzitten. Daarmee wordt het mogelijk om vraagstukken goed te analyseren, oplossingen te ontwerpen en nieuwe toepassingen in een gecontroleerde omgeving (volgens PROVES) uit te proberen. Belangrijke drijfveer voor VZVZ is de tijdwinst die het werken in deze omgeving gaat opleveren.

PAZIO
PAZIO levert een platform voor zorg, welzijn en onderwijs. Daarnaast wil PAZIO met de projectorganisatie een praktijkomgeving (Living Lab) creëren om landelijke en regionale innovatieve digitaliseringsprojecten te ondersteunen en te beproeven. PAZIO innoveert en ontsluit diverse eHealth-toepassingen, mits ze voldoen aan de landelijke richtlijnen en de zorgthema’s op de agenda van VZVZ.

Living Lab
De intentie is om, door het opdoen van ervaring bij het uitvoeren van projecten, toe te werken naar een structurele vorm van samenwerking tussen VZVZ en PAZIO.

PAZIO, onderdeel van UMC Utrecht, werkt samen met de zorgaanbieders in de regio en kan daar een realistische testomgeving creëren. In dit Living Lab zullen (technische) oplossingen op gebied van gegevensuitwisseling in de dagelijkse (zorg) praktijk worden getest en geïmplementeerd.

Vragen naar aanleiding van dit bericht?
Neem contact op met Marianne de Jong, directie PAZIO
of 06-57925999