Een belangrijke periode is aangebroken waarin een start wordt gemaakt met de implementatie van het zorgadresboek (ZORG-AB).
Vanuit PAZIO hebben we een herijking gedaan op alle eerdere documentatie en Unicum is aan het inventariseren welke user cases geschikt zijn om verder te gaan uitwerken. Het gebruikersperspectief staat hierbij (natuurlijk!) centraal. Deze user cases worden uitwerkt in een nieuw projectplan, welke aan het coördinatieteam en bestuur van Trijn zal worden voorgelegd.

Waarom het ZORG-AB?
ZORG-AB, voorziet in de behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met gedetailleerde adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners. Dankzij ZORG-AB kunnen zorgaanbieders elkaar goed vinden en medische gegevens over de patiënt en kennis over het betreffende specialisme digitaal met elkaar uitwisselen. Ook kunnen burgers in hun Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO) gegevens vinden die zij op dat moment willen inzien rond de zorg van zichzelf of naasten, mits daartoe de benodigde toestemming is verleend.

Wat is het?
Het ZORG-AB (ZAB) van VZVZ is een back-end applicatie die gevuld wordt met data uit diverse bronsystemen. De partijen die aan dit ZAB-project in onze regio mee zullen gaan doen, zullen deze data met eigen brondata moeten gaan controleren op volledigheid. Daarnaast moet er front-end worden gebouwd of een bestaande oplossing worden gekozen zodat de zorgaanbieders ook een zicht- en gebruiksfunctie hebben met functionaliteiten. Deze functionaliteiten zullen tevens nog definitief moeten worden bepaald.

Dit is een regionaal project van Trijn (opdrachtgever), met Uncium werken we dit nu verder uit en met PAZIO in de rol van projectleider. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.