In september mogen wij een nieuwe zorgverlener verwelkomen die het PAZIO platform aan haar patiënten gaat aanbieden. Dit keer een huisarts in Nieuwegein. Zijn patiënten zullen binnenkort geïnformeerd worden en in de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid stil staan bij de keuze voor het PAZIO platform en de eerste ervaringen. Wordt vervolgd!